Kiểm tra chất lượng

.

THỦ TỤC KIỂM TRA

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện thủ tục đánh giá sự phù hợp áp dụng cho hình thức chứng nhận hợp quy hoặc giám định chất lượng sản phẩm tại bến đến.

Bước 1: Đăng ký kiểm tra

1. Tải mẫu Giấy đăng ký giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 2 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

– Hợp đồng nhập khẩu (Contract).
– Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).
– Hóa đơn (Invoice).
– Vận đơn (B/L).
– Các chứng thư chất lượng.
– Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

Ghi chú: Để tiết kiệm thời gian, quí khách hàng có thể điền mẫu giấy đăng ký kiểm tra và email về cho bộ phận đăng ký (địa chỉ email: info.trungtamkiemdinh@gmail.com) để thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi khách hàng đến làm thủ tục đăng ký.

. Có thể liên hệ với Bộ phận đăng ký tại một trong ba địa chỉ sau:

Trụ sở TRUNG TÂM: Số 18 Đường 132, KP2, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM.
ĐT: 0906.213.239

2. Thực hiện đóng phí  theo mức phí quy định.

3. Nhận lại Giấy đăng ký kiểm tra có ghi rõ tên bộ phận sẽ thực hiện kiểm tra kỹ thuật cùng số điện thoại và tên của người phụ trách.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi hàng đã sẵn sàng tại địa điểm giám định.

2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc giám định tại địa điểm giám định.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi có kết quả đánh giá sự phù hợp, bộ phận đăng ký của Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp “Thông báo kết quả giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu” do Trung tâm ban hành theo kết quả giám định của Bộ phận kiểm tra kỹ thuật.

Bài viết liên quan
Facebook 0868061072 Tải tài liệu
kỹ thuật kiểm định
Bảng giá dịch vụ
Đặt Lịch


.
0868061072