Huấn luyện an toàn

.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

– Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Xem chi tiết…

– Lịch huấn luyện ATLĐ tại TP. HCM

Các chương trình huấn luyện an toàn :

SÁT HẠCH THỢ HÀN

Việc hàn các thiết bị áp lực đòi hỏi tay nghề thợ hàn phải có độ tin cậy cao. Ngoài ra, những công nghệ hàn mới đòi hỏi người thợ phải nắm vững lý thuyết cơ bản về hàn, nguyên nhân phát sinh những khuyết tật và cách khắc phục.

Xem chi tiết…

Facebook 0868061072 Tải tài liệu
kỹ thuật kiểm định
Bảng giá dịch vụ
Đặt Lịch


.
0868061072